HomeTherapeutWerkwijzeLeefstijlBehandelingenMeditatieTarievenContactLinks

 

Voeding

Beweging

Geest

'We moeten meer bewegen en gezonder eten en roken is ongezond.' Iedereen weet dit en toch kunnen heel veel mensen er niet toe komen om hun leefstijl zodanig te veranderen dat het hun gezondheid ten goede komt. Hoe komt dat toch? Wat is er voor jou nodig om jouw leefstijl zodanig en blijvend te veranderen dat je je er beter door gaat voelen?

InzichtBegrip, bewust-zijn en inzicht

Allereerst is het, denk ik, belangrijk te begrijpen waaróm precies je iets moet veranderen. Vervolgens moet het 'moeten' veranderen in 'willen'; "ik wil dit wel en ik wil dat beslist niet meer..." Verandering kan alleen door jezelf en door niemand anders worden bewerkstelligd. Begrip en bewust-zijn en inzicht zijn drie belangrijke factoren die meespelen in het veranderingsproces.

Alles hangt met elkaar samen

De belangrijkste leefstijlfactoren in relatie tot gezondheid worden bepaald door de juiste voeding, door voldoende beweging en door een stabiele toestand van de geest. De geest is een lastige omdat deze beïnvloed kan worden door emoties en emoties weer door hormonen. Hormonen op hun beurt, kunnen weer beïnvloed worden door de voeding. Alles hangt dus met elkaar samen.

Processen

Door het verkrijgen van informatie kan begrip ontstaan. Bijvoorbeeld kennis van fysieke of psychologische processen binnen in jezelf. Therapeutische gespreksvoering is een manier van gesprek voeren waarbij inzichtelijk wordt wat er aan bepaalde gewoontes en gedragingen ten grondslag ligt. Gewoontes zijn vaak zeer oud en ingesleten. Eerst maak je het zichtbaar en vervolgens bedenk je óf en hóe je het anders zou willen doen.

 

 

Wat heb jij nodig om jouw leefstijl zodanig en blijvend te veranderen dat je je er beter door gaat voelen?

 

 

Natuurgeneeskundige Praktijk Biophysis te Oostzaan. Alle rechten voorbehouden (c) Martine te Kloese